Spis Treści

 1. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów? Jakie to proste!, Tomasz P. Zieliński
  1. Motywacja
  2. O czym jest ta książka?
  3. Podstawowe pojęcia
  4. Struktura książki

 2. Część I. Podstawy
 3. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów, Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda
  1. Wprowadzenie
  2. Sygnał analogowy w dziedzinie czasu i częstotliwości
  3. DTFT – ciągłe widmo sygnału dyskretnego
  4. DFT – dyskretne widmo sygnału dyskretnego
  5. Szereg Fouriera
  6. Wybrane właściwości transformacji Fouriera oraz transformaty wybranych sygnałów
  7. Twierdzenie o próbkowaniu
  8. Wzajemne zależności pomiędzy widmami
   1. DTFT w porównaniu do CFT
   2. DFT w porównaniu do DTFT
  9. Częstotliwość zmienna w czasie oraz lokalnie liczone DFT
  10. Analiza częstotliwościowa z wykorzystaniem DFT
   1. Wprowadzenie
   2. Sygnały sinusoidalne
  11. Właściwości charakterystyki fazowej
   1. Liniowa charakterystyka fazowa
   2. Opóźnienie fazowe i grupowe
  12. Podsumowanie
  13. Zadania
  14. Literatura

 4. Sygnały losowe i szumy, Przemysław Korohoda, Adam Borowicz, Krzysztof Duda
  1. Wybrane pojęcia statystyczne w przetwarzaniu sygnałów
  2. Widmowa gęstość mocy
  3. Szumy
   1. Rodzaje szumu
   2. Generowanie oraz wybielanie szumów kolorowych
  4. Sygnał sinusoidalny zakłócony szumem addytywnym
  5. Podsumowanie
  6. Zadania
  7. Literatura

 5. Projektowanie filtrów, Krzysztof Duda, Przemysław Korohoda
  1. Wprowadzenie
  2. Projektowanie filtrów analogowych
   1. Prototypy analogowe
   2. Porównanie charakterystyk filtrów analogowych
   3. Transformacja częstotliwości – filtry LP, HP, BP, BS
  3. Projektowanie filtrów cyfrowych
   1. Filtry IIR – transformacja biliniowa
   2. Filtry FIR
   3. Filtry interpolujące
   4. Filtry interpolowane
  4. Podsumowanie
  5. Zadania
  6. Literatura

 6. Szybkie metody obliczania DFT i ich zastosowania, Krzysztof Duda, Tomasz P. Zieliński
  1. Wprowadzenie
  2. Algorytmy FFT
   1. FFT z podziałem w czasie (ang. decimation in time)
   2. FFT z podziałem w częstotliwości (ang. decimation in frequency)
   3. FFT sygnałów o wartościach rzeczywistych
   4. Inne algorytmy FFT
  3. Rekursywne obliczanie DFT
   1. Algorytm Goertzla
   2. Modulowane SDFT
  4. Szybki splot sygnałów z wykorzystaniem FFT
   1. Splot liniowy
   2. Splot liniowy liczony poprzez DFT
   3. Sekcjonowany splot liniowy liczony poprzez DFT
  5. Szybki algorytm obliczania funkcji korelacji
  6. Szybkie obliczanie DTFT
  7. Zadania
  8. Literatura

 7. Zespoły filtrów i transformacje ortogonalne, Marek Parfieniuk
  1. Wprowadzenie
   1. Celowość dekompozycji podpasmowej sygnału
   2. Przetwarzanie sygnału za pomocą zespołu filtrów
   3. Właściwości i kategorie zespołów filtrów
   4. Zniekształcenia sygnału w zespole filtrów
   5. Zespoły filtrów a środowisko MATLAB
  2. Zmiany tempa próbkowania a filtracja sygnałów
   1. Decymacja: zmniejszanie tempa próbkowania sygnału
   2. Interpolacja – zwiększanie tempa próbkowania sygnału
   3. Projektowanie filtrów do decymacji i interpolacji
   4. Decymacja i interpolacja w zespołach filtrów
   5. Zastosowania decymacji i interpolacji
  3. Zespoły filtrów modulowanych
   1. Ogólna koncepcja zespołu filtrów modulowanych
   2. Zespoły filtrów z zespoloną modulacją określoną DFT
   3. Zespoły filtrów z modulacją kosinusową
   4. Związek między modulacją kosinusową a zespoloną
   5. Projektowanie zespołu filtrów z modulacją kosinusową aproksymującego perfekcyjną rekonstrukcję
  4. Polifazowa reprezentacja systemów i sygnałów
   1. Polifazowa dekompozycja transmitancji
   2. Tożsamości kaskadowe
   3. Polifazowa realizacja decymacji i interpolacji
   4. Dekompozycja polifazowa sygnału a wydzielanie bloków próbek
   5. Polifazowa reprezentacja zespołu filtrów
  5. Równoważność zespołów filtrów i transformacji sygnału
   1. Transformacje liniowe: blokowe i z nakładaniem
   2. Transformacja jako zespół filtrów
   3. Interpretacja transformacji DFT, DCT, WHT i MDCT jako zespołów filtrów
   4. Obliczanie transformacji w środowisku MATLAB
  6. Przykłady wykorzystania faktoryzacji macierzy do efektywnej implementacji systemów
   1. Szybkie obliczanie transformacji Hadamarda
   2. Zespoły filtrów modulowanych DFT
   3. Zespoły filtrów z modulacją kosinusową
   4. Obliczanie DCT typu IV za pomocą FFT
   5. Implementacja struktury polifazowej zespołu filtrów modulowanych, wykorzystująca jeden łańcuch opóźnień
  7. Przykłady wykorzystania faktoryzacji macierzy w projektowaniu systemów
   1. Wykorzystanie struktury kratowej do projektowania dwukanałowego zespołu filtrów ortogonalnych
   2. Projektowanie zespołu filtrów z modulacją kosinusową zapewniającego perfekcyjną rekonstrukcję
   3. GenLOT jako przykład transformacji opierającej się na postprocessingu DCT
  8. Zespoły filtrów nierównomiernych
   1. Czasowa i częstotliwościowa rozdzielczość reprezentacji sygnału
   2. Drzewiaste połączenie zespołów filtrów jako transformacja falkowa
   3. Inne metody nierównomiernego podziału pasma za pomocą zespołów filtrów równomiernych
   4. Bezpośrednie zestawianie filtrów pasmowoprzepustowych
   5. Zespoły filtrów spaczonych
  9. Zadania
  10. Literatura

 8. Podstawy filtracji adaptacyjnej, Tomasz P. Zieliński
  1. Wprowadzenie
  2. Klasyczny filtr adaptacyjny i jego zastosowania
  3. Zasada i kryteria adaptacji
  4. Optymalny filtr LMS – filtr Wienera
   1. Optymalne wagi filtra
   2. Zbieżność filtra
   3. Od filtra LMS do filtra LS
  5. Filtr LMS i jego odmiany
  6. Filtry (W)LS oraz ich wersje rekursywne
  7. Filtry (W)(R)LS jako obserwatory procesów dynamicznych
  8. Przykład zastosowania – tłumienie echa
   1. Instalacje głośnomówiące
   2. Układy transmisji sygnałów
  9. Podsumowanie
  10. Zadania
  11. Literatura

 9. Adaptacyjne filtry ortogonalne, Tomasz P. Zieliński
  1. Wprowadzenie
  2. Filtry kratowe
   1. Filtry kratowe typu FIR
   2. Filtry kratowe typu IIR
   3. Kratowy filtr Wienera typu FIR
   4. Adaptacyjny gradientowy kratowy filtr Wienera typu FIR
   5. Adaptacyjny kratowy filtr Wienera typu RLS
  3. Filtry adaptacyjne wykorzystujące FFT
  4. Podpasmowe filtry adaptacyjne
  5. Zadania
  6. Literatura

 10. Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, Wojciech Półchłopek, Roman Rumian
  1. Wprowadzenie
  2. Schemat blokowy toru cyfrowego przetwarzania sygnału
  3. Kondycjonowanie wejściowego sygnału analogowego
  4. Filtracja antyaliasingowa
  5. Układ próbkująco-pamiętający
  6. Przetworniki analogowo-cyfrowe
   1. Kwantyzacja sygnału
   2. Błąd kwantyzacji, parametry przetworników
   3. Metody przetwarzania A/C
   4. Typy przetworników A/C
   5. Zestawienie parametrów przetworników A/C i obszarów zastosowań
  7. Dyskusja opóźnień, szumów, odpowiedzi impulsowych
  8. Przetworniki cyfrowo-analogowe
   1. Parametry przetworników C/A
   2. Metody przetwarzania C/A
   3. Kluczowanie źródeł napięciowych i prądowych
   4. Przetwarzanie wagowe – pojemnościowe i rezystancyjne
   5. Przetwarzanie Σ-Δ
   6. Nadpróbkowanie
  9. Dither
  10. Przetworniki wielokanałowe
  11. Zadania
  12. Literatura

 11. Sterowanie dynamiką sygnału, Roman Rumian, Wojciech Półchłopek
  1. Wprowadzenie
  2. Układy sterowania dynamiką
   1. Statyczne charakterystyki poziomu i wzmocnienia
   2. Dynamika algorytmów kontroli poziomu sygnału
  3. Pomiary poziomu sygnału
  4. Wygładzanie wzmocnienia
  5. Przykłady implementacji
   1. Limiter
   2. Kompresor, ekspander, bramka szumowa łącznie
   3. Układ kombinowany z redukcją częstotliwości próbkowania
  6. Przetwarzanie sygnału stereofonicznego lub wielokanałowego
  7. Zniekształcenia nieliniowe spowodowane regulacją dynamiki
   1. Stałoprzecinkowa realizacja logarytmowania i potęgowania
   2. Pasmowa wersja systemu DRC
  8. Limiter analogowy
  9. AGC – Automatyczna regulacja wzmocnienia
  10. Zadania
  11. Literatura

 12. Podstawy arytmetyki stałoprzecinkowej, Wojciech Półchłopek, Roman Rumian, Paweł Turcza
  1. Wprowadzenie
   1. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa
   2. Arytmetyka całkowitoliczbowa
   3. Arytmetyka stałoprzecinkowa
  2. Mnożenie i operacja MAC
   1. Arytmetyka stałoprzecinkowa Q1.m
  3. Statusy arytmetyczne
  4. Podwójna i wielokrotna precyzja obliczeń stałoprzecinkowych
  5. Zaokrąglenia wyników – kontrolowana utrata precyzji
  6. Nasycenie – kontrolowane przepełnienie
  7. Implementacja filtrów FIR
  8. Akumulacja długich serii
  9. Implementacja filtrów IIR
   1. Wrażliwość filtrów IIR na kwantyzacje współczynników
   2. Problem cykli granicznych
   3. Oscylacje przepełnienia
  10. Sekcje drugiego rzędu IIR – efekty kwantyzacji współczynników
  11. Tryb skalujący
  12. Implementacja sekcji drugiego rzędu IIR w wersji DF-I
  13. Implementacja sekcji drugiego rzędu IIR w wersji DF-II
  14. Transponowane sekcje drugiego rzędu
  15. Implementacje IIR typu kratowego
  16. Kaskadowanie sekcji drugiego rzędu i wpływ na SNR
  17. Zależność SNR od częstotliwości kaskadowanych sekcji drugiego rzędu
  18. Metody implementacji filtrów o niskim f gr / fpr
   1. Metoda zwiększonej precyzji obliczeń
   2. Metoda przeniesienia sygnału i filtracji w inny zakres częstotliwości (modulacja demodulacja kwadraturowa)
   3. Metoda zmiany częstotliwości próbkowania (filtracja multirate)
  19. Implementacja FFT
  20. Implementacja FFT w wersji BFP
  21. Implementacja funkcji matematycznych sinus, logarytm, funkcja wykładnicza
  22. Przykłady stałoprzecinkowych procesorów sygnałowych
   1. Freescale DSP56300
   2. Analog Devices Blackfin
   3. Analog Devices SHARC
   4. Texas Instruments C55xx
   5. Texas Instruments C64xx
   6. Texas Instruments C67xx
  23. Stałoprzecinkowa filtracja sygnałów z wykorzystaniem układów FPGA
   1. Arytmetyka rozproszona
   2. Realizacja sprzętowa filtru FIR
   3. Realizacja sprzętowa filtru Hilberta
  24. Literatura

 13. Część II. Multimedia
 14. Kodowanie sygnału mowy, Przemysław Dymarski
  1. Wprowadzenie
  2. Sygnał mowy i jego właściwości
  3. Kwantyzacja skalarna
  4. Kwantyzacja wektorowa
   1. Zasada działania kwantyzatora wektorowego
   2. Dekompozycja słownika kwantyzatora wektorowego
  5. Kodowanie różnicowe
   1. Zasada działania kodera ADPCM
   2. Zastosowanie liniowej predykcji w ADPCM
   3. Interpretacja predykcji w dziedzinie częstotliwości
   4. Koder ADPCM G.726
  6. Kodery predykcyjno-wektorowe (CELP)
   1. Zasada działania kodera CELP
   2. Kodery ACELP
   3. Kształtowanie widma szumu kwantyzacji
  7. Wokoder predykcyjny
  8. Porównanie koderów mowy
  9. Zadania obliczeniowe
  10. Literatura

 15. Estymacja i redukcja zakłóceń w sygnale mowy, Adam Borowicz
  1. Mowa zakłócona szumem addytywnym
  2. Metody estymacji szumu
   1. Detektory mowy
   2. Metoda minimum statystyki
   3. Nieliniowy estymator widma szumu
   4. Metoda MCRA
  3. Jednokanałowe metody redukcji szumu
   1. Metoda różnic widmowych i filtr Wienera
   2. Estymatory STSA i Log-STSA
   3. Metody podprzestrzeni sygnału
   4. Metody motywowane percepcyjnie
  4. Zaawansowane metody redukcji szumu
  5. Zadania
  6. Literatura

 16. Automatyczne rozpoznawanie mowy, Ryszard Makowski, Paweł Świętojański, Robert Wielgat
  1. Wprowadzenie
   1. Czym jest automatyczne rozpoznawanie mowy?
   2. Poziomy i warianty automatycznego rozpoznawania mowy
   3. Idea systemu rozpoznawania mowy
  2. Mowa i sygnał mowy
   1. Generowanie sygnału mowy i jego losowy charakter
  3. Jednostki lingwistyczne mowy
   1. Fonemy mowy polskiej
   2. Baza nagrań do uczenia systemu ASR
  4. Parametryzacja sygnału mowy
   1. Wstępne przetwarzanie
   2. Podział sygnału na ramki i okienkowanie
   3. Cele parametryzacji sygnału mowy
   4. Melowe współczynniki cepstralne (MFCC)
   5. Inne metody parametryzacji
   6. Wskaźniki głośności
   7. Wektor obserwacji
  5. Dynamiczne dopasowanie czasowe
  6. Model akustyczny
   1. Dyskretne procesy Markowa
   2. Ukryte modele Markowa
   3. Zagadnienia do rozwiązania związane z HMM
   4. Estymacja parametrów HMM
   5. Rozwiązanie problemu oceny i detekcji
   6. Rozpoznawanie bazujące na dopasowaniu modelu
   7. Modelowanie kontekstu
  7. Model języka
  8. Dekoder
  9. Ulepszenia systemów HMM–GMM
   1. Trenowanie dyskryminacyjne
   2. Techniki adaptacji i kompoensacji w ASR
  10. Aktualne trendy badań
   1. Podprzestrzenne GMM
   2. Sztuczne sieci neuronowe w ASR
  11. Narzędzia do rozpoznawania mowy
   1. HTK
   2. Kaldi
  12. Podsumowanie i wybrany przykład rozpoznawania
  13. Zadania
  14. Literatura

 17. Kompresja sygnałów fonicznych, Maciej Bartkowiak
  1. Dźwięk a sygnał foniczny
  2. Percepcja dźwięku przez człowieka
  3. Wprowadzenie do zagadnienia kompresji
  4. Kodowanie widmowe
   1. Kodowanie podpasmowe
   2. Kodowanie transformatowe
  5. Kodowanie psychoakustyczne
  6. Rodzina technik kompresji MPEG Audio
   1. MPEG Audio warstwy 1 i 2
   2. MPEG – Audio warstwa 3 (MP3)
   3. Kodowanie dźwięku przestrzennego w MPEG-1 i MPEG-2 (warstwy 1, 2, 3)
   4. Zaawansowane kodowanie dźwięku (AAC) w technikach MPEG-2 Audio i MPEG-4 Audio
   5. MPEG-4 HE-AAC i HE-AACv2, czyli algorytmy zaawansowanego kodowania dźwięku o dużej efektywności
   6. MPEG Surround – kompresja dźwięku dookólnego
   7. Jednolite kodowanie mowy i muzyki – MPEG-D USAC
  7. Porównanie technik MPEG Audio
  8. Literatura

 18. Ocena jakości sygnałów fonicznych, Jakub Rachwalski, Maciej Bartkowiak
  1. Wprowadzenie
  2. Miary jakości dźwięku
   1. Metody subiektywne
   2. Metody obiektywne
   3. Metody sygnałowe
   4. Metody parametryczne
  3. ABC – metoda oceny subiektywnej BS.1116
  4. Metoda subiektywnej oceny jakości MUSHRA
  5. PEAQ – algorytm obiektywnej oceny jakości fonii
   1. Obliczenia modelu psychoakustycznego B
   2. Obliczenia modelu psychoakustycznego A
   3. Adaptacja wzorów pobudzeń
   4. Miara modulacji i głośności
   5. Wyznaczanie zmiennych modelu
   6. Obliczenie estymowanej jakości dźwięku
   7. Weryfikacja
  6. PESQ – algorytm obiektywnej oceny jakości mowy
   1. Kalibracja głośności
   2. Filtrowanie IRS
   3. Dopasowywanie czasowe sygnałów
   4. Reprezentacja w dziedzinie częstotliwości
   5. Obliczanie gęstości widmowej mocy w skali barkowej
   6. Obliczanie gęstości głośności
   7. Obliczanie gęstości zaburzeń
   8. Modelowanie efektu asymetrii
   9. Sumowanie zaburzeń w dziedzinie częstotliwości
   10. Ponowne dopasowanie sygnałów
   11. Sumowanie zaburzeń w czasie i obliczanie końcowego wyniku
  7. Parametryczny E-model ITU-T
  8. Bibliografia

 19. Macierze mikrofonowe i głośnikowe, Daniel Król
  1. Wprowadzenie
  2. Liniowe macierze mikrofonowe
  3. Charakterystyka kierunkowa
   1. Aliasing przestrzenny
   2. Macierze kombinowane
  4. Sterowanie wiązką
   1. Algorytm Delay-Sum
   2. Algorytm Filter-Sum
  5. Lokalizacja źródła dźwięku
   1. Lokalizacja pojedynczego źródła dźwięku
   2. Lokalizacja kilku źródeł dźwięku
   3. ledzenie źródła dźwięku
  6. Przykłady zastosowań macierzy mikrofonowych
   1. Poprawa SNR
   2. Separacja źródeł dźwięku
  7. Podstawy adaptacyjnego kształtowania wiązki
   1. Algorytm Frosta
   2. Uogólniona metoda tłumienia listków bocznych
  8. Macierze głośnikowe
  9. Literatura

 20. Kompresja obrazów, Marek Domański
  1. Reprezentacje obrazów w systemach cyfrowych
  2. Wprowadzenie do kompresji obrazów
  3. Normalizacja w zakresie kompresji
  4. Ogólny schemat technik kompresji
  5. Kompresja bezstratna obrazów nieruchomych
  6. Kompresja stratna pojedynczych obrazów
  7. Podstawowe pomysły wykorzystywane w kompresji międzyobrazowej obrazów ruchomych
   1. Estymacja ruchu
   2. Makroblok i jednostka kodowania
   3. Predykcja międzyobrazowa z kompensacją ruchu
   4. Obrazy typu B
  8. Generacje technik kompresji wizji
  9. Kompresja obrazu w technice AVC
  10. Podsumowanie
  11. Literatura
 21. Obiektywne pomiary jakości sekwencji wizyjnych, Michał Grega, Lucjan Janowski, Mikołaj Leszczuk, Zdzisław Papir
  1. Quality of Experience i jakość sekwencji wizyjnych
   1. Subiektywne metody pomiaru jakości sekwencji wizyjnych
   2. Obiektywne metody pomiaru jakości sekwencji wizyjnych
  2. Podstawowe metryki jakości
   1. Metryka PSNR
   2. Metryki oparte na analizie pakietów
  3. Zaawansowana metryka VQM
  4. Inne, znane standardy metryk
  5. Perspektywy pomiarów jakości usług
  6. Zadania
  7. Literatura

 22. Część III. Transmisja
 23. Zaawansowane algorytmy analizy częstotliwościowej sygnałów, Tomasz P. Zieliński
  1. Wprowadzenie
   1. Znaczenie analizy częstotliwościowej
   2. Model analizowanego sygnału
   3. Dekompozycja EVD i SVD macierzy
   4. Metoda składowych głównych PCA
  2. Demodulacja sygnału filtrem Hilberta
  3. Estymacja widmowa metodą liniowej predykcji
   1. Sygnał jednoskładnikowy
   2. Sygnał wieloskładnikowy
   3. Estymacja liczby składowych sinusoidalnych sygnału
   4. Interpretacja korelacyjna równań predykcji
   5. Metody zaawansowane – dalsza walka z szumem
  4. Estymacja widmowa metodą podprzestrzeni
  5. Metoda ESPRIT
  6. Porównanie metod
  7. Podsumowanie
  8. Zadania
  9. Literatura
  10. Dodatek. Estymacja amplitudy i fazy

 24. Kodowanie korekcyjne błędów, Andrzej R. Pach, Piotr Chołda
  1. Wprowadzenie
  2. Kody wykrywające i korygujące błędy
  3. Kody liniowe
  4. Kody wielomianowe
   1. Kody wielomianowe – wstęp
   2. Kody cykliczne
  5. Kody splotowe
  6. Konkatenacja kodów
   1. Konkatenacja szeregowa
   2. Konkatenacja równoległa
  7. Podsumowanie
  8. Zadania
  9. Literatura

 25. Podstawy transmisji radiowej, Wiesław Ludwin, Jacek Wszołek, Tomasz Zieliński
  1. System łączności radiowej
  2. Urządzenia częstotliwości pośredniej
  3. Szumy w systemie łączności radiowej
   1. Podstawy
   2. Szum termiczny – szum własny odbiornika
   3. Temperatura szumowa anteny
  4. Wybrane modele matematyczne torów radiowych
  5. Analiza systemów łączności opartych na wybranych modelach matematycznych kanałów radiowych
   1. System łączności oparty na modelu kanału AWGN
   2. Uproszczony model transmisji radiowej przez kanał AWGN w paśmie podstawowym
   3. Model matematyczny systemu radiowego pasma podstawowego wykorzystujący kanał FNFC zanikiem płaskim
   4. Model matematyczny systemu radiowego pasma podstawowego wykorzystujący kanał FSFC z zanikiem selektywnym
  6. Program w środowisku MATLAB – koło ratunkowe
  7. Zadania
  8. Literatura

 26. Podstawy szerokopasmowej transmisji przewodowej, Jarosław Bułat
  1. Wprowadzenie
  2. Transmisja OFDM/DMT
  3. ADSL – przykładowy modem
  4. Matematyczny model transmisji
  5. Symulacyjny model symulacyjny
  6. Wybrane elementy modemu oraz zjawiska występujące w szerokopasmowej transmisji przewodowej
   1. Przykładowe charakterystyki kanału
   2. Estymacja kanału komunikacyjnego
   3. Interferencje międzysymbolowe ISI
   4. Korektor czasowy TEQ
   5. Interferencje międzykanałowe ICI
   6. Przesłuchy
   7. Zakłócenia addytywne
   8. AWGN
   9. NBI
  7. Porównanie różnych implementacji szerokopasmowej transmisji przewodowej
  8. Literatura

 27. Przetwarzanie sygnałów w systemach MIMO, Paweł Turcza
  1. Wprowadzenie
  2. Model transmisji w systemie MIMO
  3. Przepustowość kanału MIMO
  4. Architektura BLAST
  5. Algorytmy odbiorcze
   1. Algorytm ML
   2. Algorytm ZF
   3. Algorytm MMSE
   4. Algorytm MRC
   5. Algorytmy iteracyjne
  6. Kodowanie przestrzenno-czasowe
  7. Zadanie
  8. Literatura

 28. Telefonia cyfrowa LTE 4G, Jarosław Bułat
  1. Wprowadzenie
  2. Podstawowe cechy LTE
   1. Transmisja do abonenta
   2. Transmisja od abonenta
  3. Ramka transmisyjna
  4. Antena
  5. Pasmo transmisyjne
  6. Zakłócenia
  7. Przyszłość standardu LTE
  8. LTE dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa
  9. Wybrane symulator LTE
  10. Literatura

 29. Zakończenie